information

Product : INFORMATION

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ThemeWar

โหย่งเหิง-กลาง

ยาน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

คุณสมบัติ ยาน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่วน ประกอบสำคัญ ตังกุยเถ้า ซวงเกียง ชัวเก้าลี้ ตังถั่งเฉ้า กัมเฉ้า ปักตังเซียม ปักคี้ แปะตุ๊ก เล็กตี่ เขากวาง เก๋ากี้ และสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด วิธีใช้ รับ ประทานเริ่มจาก 5 cc. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน) แล้วจึงเพิ่มเป็น 10 cc. อีก 3-5 วัน จากนั้นจึงเพิ่มเป็น 15 cc. ไปตลอด 1. รับประทานผสมกับน้ำอุ่นจะให้ผลดีมาก เพราะตัวยามีความเข้มข้นสูง รับประทานทีละน้อยจึงรับประทานได้นาน 2. รับประทานก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน วันละ 2 ครั้ง ค่อยๆเพิ่มยาในการรับประทานทีละ 5 cc. 3. ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาเคมีหรือยาแผนปัจจุบัน ให้รับประทานห่างกันอย่างน้อย 1 ชม.