1. โอนเงินเพื่อ *
    สมัครสมาชิกใหม่
    เติมเงิน Ewallet
    ชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อไว้

3. ชื่อ-สกุล *


7. โอนเงินเข้าบัญชี ที่ธนาคาร *
    ธนาคาร กสิกรไทย
    ธนาคาร กรุงไทย
    ธนาคาร กรุงเทพ
    ธนาคาร ไทยพาณิชย์


9. ช่องทางการโอนเงิน *
   เคาน์เตอร์ธนาคาร
   ATM
   Internet Banking